Fundacja Vivre „od kuchni”.

 

Od lutego 2018 roku funkcjonuje w naszym mieście Fundacja Cenrtrum Psychoonkologii “Vivre”. Fundacja niesie pomoc pacjentom onkologicznym, ich rodzinom, a także osobom w stanie żałoby.

Siedzibę Fundacji odwiedzają najczęściej osoby chore, znajdujące się na różnym etapie leczenia, jak również te, które są w okresie remisji, czyli wycofania się nowotworu.

Pierwszy kontakt z Fundacją to konsultacje ze specjalistą z zakresu psychoonkologii. W trakcie początkowych spotkań dążymy do rozpoznania potrzeb chorego, czyli określenia, jaki rodzaj działań jest przez niego najbardziej oczekiwany. Staramy się dać mu takie wsparcie, jakiego potrzebuje.

Ważnym źródłem udzielanej i otrzymywanej pomocy jest również inicjatywa wykazywana wobec chorego przez innych pacjentów. Tę rolę spełniają różnego rodzaju zajęcia grupowe, jak choćby: spotkania, rozmowy, porady, którymi inni chorzy wzajemnie się dzielą. Są to niezwykłe formy okazywania sobie wsparcia, podpowiadania, jak przetrwać trudny czas leczenia, gdzie szukać skutecznej pomocy,w jaki sposób radzić sobie tak z uczuciami własnymi, jak i emocjami rodziny. Doświadczenia innych chorych, szczególnie osób w remisji, są trudnym do przecenienia, ogromnym wsparciem i podporą dla zmagającego się z chorobą nowotworową człowieka.

Dla tych, którzy nie odnajdują się w zajęciach grupowych, rolę wsparcia pełnią konsultacje indywidualne lub terapia indywidualna. Te formy spotkań skupiają się na konkretnym problemie chorego, są cykliczne i mają jasno wyznaczone cele. Dążenie do ich osiągnięcia stanowi wspólny wysiłek chorego i terapeuty, niezwykłą drogę, którą razem przemierzają.

Nasze działania adresujemy również do członków rodzin. Każda rodzina, w której ktoś boryka się z chorobą onkologiczną, wie, że diagnoza raka dotyka wszystkie osoby w skład tej rodziny wchodzące: dzieci, współmałżonków, rodziców… W tym kręgu wszyscy starają się po swojemu, według własnych odczuć czy intuicji dostosować do zaistniałej sytuacji. Nie zawsze przynosi to dobre, spodziewane skutki. W Fundacji uczymy całe rodziny rozumieć chorobę, przyczyny zmiany zachowania chorego, jego złe nastroje itp. Prowadzimy zajęcia edukacyjne grupowe, jak również spotkania indywidualne i rodzinne. Naszym zadaniem, celem i dążeniem jest wzmocnienie psychiczne zarówno chorego, jak i jego najbliższych.

Nasi podopieczni spędzają również czas na zajęciach warsztatowo-artystycznych. I choć często zdarza się, że chorzy na początku warsztatów zapewniają, że nie czują się artystami, to po jakimś czasie potrafią tworzyć tak piękne rzeczy użytkowe, że zaskakują nawet ich samych. Najważniejsze w tych zajęciach jest traktowanie ich jako czasu relaksu i wyciszenia, budowania więzi i otwierania się na drugiego człowieka. Nasza dewiza to VIVRE.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu. Fundacja „Vivre” M. Skłodowskiej-Curie 6 (budynek dawnego Pałacu Ślubów) tel. 570 859 683

Więcej o naszych działaniach na www.fundacjavivre.pl