slide_2.png
  slide_3.png

  Zakładane cele:

  • łagodzenie psychologicznych następstw diagnozy i leczenia choroby nowotworowej
  • budowanie systemu wsparcia (zewnętrznego i wewnętrznego)
  • redukowanie objawów lęków i niepokoju wobec przebiegu choroby i procesu leczenia
  • zachęcanie do aktywności, budowania nowych relacji interpersonalnych
  • kształtowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie jako podstawowego źródła wsparcia chorego
  • budowanie zaufania i akceptacji wobec siebie i zaufania do innych
  • kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i przyjmowania wsparcia
  • zwiększenie poczucia wpływu na jakość swojego życia

   

  Cele szczegółowe:

  • Udzielenie chorym wsparcia emocjonalnego poprzez:
   - pomoc w uwalnianiu od napięć i negatywnych emocji
   - kształtowanie poczucia nadziei niezależnie od etapu choroby
   - poznanie sposobów redukcji przeżywanego stresu związanego z doświadczaniem choroby i procesu leczenia
   - rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, wyrażanie uczuć
   - poznanie toksycznych myśli i przekonań

   

  • Udzielenie chorym wsparcia poznawczego poprzez:
   - kształtowanie lepszego zrozumienia sytuacji i problemu
   - kształtowanie postawy otwartości, dzielenia się własnymi doświadczeniami
   - zdobywanie poczucia kontroli nad sytuacją
   - kształtowanie i wzmacnianie poczucia sprawstwa

   

  • Udzielenie wsparcia instrumentalnego poprzez:
   - naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
   -  naukę stosowania konkretnych środków zaradczych w kryzysie
   - naukę stosowania skutecznych zachowań zaradczych
   - poznanie możliwości radzenia sobie ze skutkami ubocznymi terapii

   

  • Udzielenie wsparcia duchowego poprzez:
   - rozwiązywanie dylematów duchowych/religijnych
   - znajdowanie źródła wsparcia w kryzysie duchowym
   - przywracanie równowagi emocjonalnej