Zakładane cele:

 • łagodzenie psychologicznych następstw diagnozy i leczenia choroby nowotworowej
 • budowanie systemu wsparcia (zewnętrznego i wewnętrznego)
 • redukowanie objawów lęków i niepokoju wobec przebiegu choroby i procesu leczenia
 • zachęcanie do aktywności, budowania nowych relacji interpersonalnych
 • kształtowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie jako podstawowego źródła wsparcia chorego
 • budowanie zaufania i akceptacji wobec siebie i zaufania do innych
 • kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i przyjmowania wsparcia
 • zwiększenie poczucia wpływu na jakość swojego życia

 

Cele szczegółowe:

 • Udzielenie chorym wsparcia emocjonalnego poprzez:
  - pomoc w uwalnianiu od napięć i negatywnych emocji
  - kształtowanie poczucia nadziei niezależnie od etapu choroby
  - poznanie sposobów redukcji przeżywanego stresu związanego z doświadczaniem choroby i procesu leczenia
  - rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, wyrażanie uczuć
  - poznanie toksycznych myśli i przekonań

 

 • Udzielenie chorym wsparcia poznawczego poprzez:
  - kształtowanie lepszego zrozumienia sytuacji i problemu
  - kształtowanie postawy otwartości, dzielenia się własnymi doświadczeniami
  - zdobywanie poczucia kontroli nad sytuacją
  - kształtowanie i wzmacnianie poczucia sprawstwa

 

 • Udzielenie wsparcia instrumentalnego poprzez:
  - naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  -  naukę stosowania konkretnych środków zaradczych w kryzysie
  - naukę stosowania skutecznych zachowań zaradczych
  - poznanie możliwości radzenia sobie ze skutkami ubocznymi terapii

 

 • Udzielenie wsparcia duchowego poprzez:
  - rozwiązywanie dylematów duchowych/religijnych
  - znajdowanie źródła wsparcia w kryzysie duchowym
  - przywracanie równowagi emocjonalnej