slide_2.png
  slide_3.png

  Fundacja Centrum Psychoonkologii VIVRE

  Działania Fundacji adresowane są do pacjentów onkologicznych i ich rodzin, na wszystkich etapach leczenia chorego, od diagnozy do leczenia paliatywnego. Ośrodek przeznaczony jest dla wszystkich chorych, którzy mają rozpoznanie choroby onkologicznej: od dnia rozpoznania, poprzez okres chorowania, aż po wyzdrowienie, bądź kres życia. Przeznaczony jest też dla ich rodzin, osób osieroconych, także w innych sytuacjach, nie tylko z powodu choroby nowotworowej.

   
  Pomagamy choremu:

  - w przypadku do nowej i trudnej sytuacji, związanej z diagnozą choroby onkologicznej

  - w przygotowaniu do kolejnych etapów leczenia, zwiększając motywację do leczenia, pomagając w obniżaniu lęku i niepokoju

  - w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, myślami, bezradnością, objawami dotyczącymi leczenia i jego skuteczności

  - w nauce skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem

  w otwartym komunikowaniu się z bliskimi

  Pomagamy rodzinie:

  - w pokonywaniu obaw, niepokoi, czy bezradmości wynikających z choroby najbliższych

  - w zrozumieniu zachowań chorego, które często odbiegają od przedchorobowego zachowania osoby bliskiej

  - ucząc sposobów chronienia bliskich przed wyczerpaniem emocjonalnym

  - ucząc otwartej komunikacji w rodzinie

  - udzielając wsparcia dla dzieci osób chorujących

  - proponując pomoc specjalistów różnych dziedzin - m. in. onkologów, psychologów, psychiatrów, dietetyków, prawników, osób duchownych

  Oferujemy pomoc w formie:

  - konsultacji indywidualnych

  - terapii indywidualnej i grupowej

  - grup edukacyjnych

  - grup wsparcia

  - grup rozwoju osobistego

  - zajęć integracyjnych i terapeutycznych m.in. arteterapii, muzykoterapii

  - szkoleń, warsztatów i konferencji