Fundacja Centrum Psychoonkologii VIVRE

Działania Fundacji adresowane są do pacjentów onkologicznych i ich rodzin, na wszystkich etapach leczenia chorego, od diagnozy do leczenia paliatywnego. Ośrodek przeznaczony jest dla wszystkich chorych, którzy mają rozpoznanie choroby onkologicznej: od dnia rozpoznania, poprzez okres chorowania, aż po wyzdrowienie, bądź kres życia. Przeznaczony jest też dla ich rodzin, osób osieroconych, także w innych sytuacjach, nie tylko z powodu choroby nowotworowej.

 
Pomagamy choremu:

- w przypadku do nowej i trudnej sytuacji, związanej z diagnozą choroby onkologicznej

- w przygotowaniu do kolejnych etapów leczenia, zwiększając motywację do leczenia, pomagając w obniżaniu lęku i niepokoju

- w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, myślami, bezradnością, objawami dotyczącymi leczenia i jego skuteczności

- w nauce skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem

w otwartym komunikowaniu się z bliskimi

Pomagamy rodzinie:

- w pokonywaniu obaw, niepokoi, czy bezradmości wynikających z choroby najbliższych

- w zrozumieniu zachowań chorego, które często odbiegają od przedchorobowego zachowania osoby bliskiej

- ucząc sposobów chronienia bliskich przed wyczerpaniem emocjonalnym

- ucząc otwartej komunikacji w rodzinie

- udzielając wsparcia dla dzieci osób chorujących

- proponując pomoc specjalistów różnych dziedzin - m. in. onkologów, psychologów, psychiatrów, dietetyków, prawników, osób duchownych

Oferujemy pomoc w formie:

- konsultacji indywidualnych

- terapii indywidualnej i grupowej

- grup edukacyjnych

- grup wsparcia

- grup rozwoju osobistego

- zajęć integracyjnych i terapeutycznych m.in. arteterapii, muzykoterapii

- szkoleń, warsztatów i konferencji